Om Kuttan

Kuttan Blues är Sveriges första och enda humorsajt där allt material produceras av kvinnor. Förutom att producera humor ska Kuttan Blues även fungera som en plattform och ett nätverk för kvinnliga producenter, artister, regissörer, manusförfattare och andra som på något sätt gör humor.I dagsläget produceras den mesta humorn i Sverige av män. Även om kvinnor ofta skådespelar och ibland till och med skriver manus eller regisserar, så sköts det mesta av det resterande bakomarbetet av män.

Kuttan Blues menar att det är viktigt att kvinnorna själva får makten över sina egna produktioner från idé till färdig produktion. För att det ska vara möjligt behövs en naturlig plattform där kvinnliga humorproducenter och andra aktörer kan hitta varandra för att bland annat utbyta idéer och kanske inleda samarbeten.

Förhoppningen är att det med hjälp av Kuttan Blues ska växa fram horder av nya spännande humorkonstellationer där alla spakar och trådar sköts av kvinnor, så att den svenska humorproduktionen så småningom kan bli mera jämställd.

Har du något kul som du vill publicera på Kuttan Blues? Hör av dig! Du är hjärtligt välkommen även med idéer som inte är färdigproducerade, Vi kan raskt skaka fram de medarbetare som behövs.